Joomla 3.2 Template by Custom Varsity Jackets

Hvem er vi?

Oslo Taekwondo Klubb ble stiftet 15. Juli 1975. Vi har flyttet litt på oss underveis, men trener nå i flotte lokaler på Bislett Stadion. Vi er en jevn fordeling av jenter og gutter i alle aldre, og treningene er inndelt i egne partier for barn, ungdom og voksne.

Klubben er åpen for alle, og treningen kan lett tilpasses etter egne ønsker og forutsetninger. Mye av treningen går med til oppvarming og tøyning for å oppnå større fleksibilitet, styrke og utholdenhet. Treningen er delt inn i ulike hovekategorier; Grunnteknikk, Kamp, Mønster og Selvforsvar, og vi har som regel en av disse som hovedtema på hver trening.

I tillegg arrangerer vi temakvelder hvor eksterne aktører invites for å holde foredrag og/eller treninger.

Seminar med Sifu Valerie Lee fra San Francisco/USA

Publisert torsdag 07. november 2019

Fredag 29. nov, 18:00-20:00  + pizzakveld fra 20:00-21:00.

Healthy Reasons with the Seasons

The winter

What would you like to know about staying healthy this winter? Within an interactive open forum, we can all beat the cold winter blues. Living according to the seasons (just as the animals do) is a natural and practical approach to good health, and environmental factors affect us more than we realize. Come and discuss healthy reasons with the seasons, share warm up exercises and learn Chinese self-massage.

 

Lørdag 30. nov, 10:00-15:00, inkluderer felles lunsj 12:00-13:00

The In and External Health Exercises of Bagua Palms

The bagua’s system’s eight internal palms are breath exercises done with the imagery of mythological and terrestrial animals. The addition of the specialized step provides a complete form of health exercise, that massages internal organs, lubricates the joints and strengthens muscle, tendons, and bones. This is an excellent example for the ideal of traditional Chinese breath exercises….both the internal and external has to be well balanced to harmonize together.

 

Søndag 1. des, 10:00-15:00, inkluderer felles lunsj 12:00-13:00

Five Animals, Five Elements

Level 1

Are you lost in your oceans of emotions? A popular Chinese health exercise developed thousands of years ago by Dr. Hua To, the five animals are simple and effective exercises to promote good health by revealing the self and life you are living. Each animal has it’s distinct relationship with internal organs and these organs in turn have a distinct relationship with the five emotions of the elemental system. This seminar will introduce the five animal exercises and their interactions with each other according to the five elements.

 

Gratis for klubbens medlemmer, eksterne må betale kr 750,- til klubbens kontonr 9235 17 44563 i forkant av seminaret.

kontakt@oslotaekwondo.com  /  Org.nr: 983 888 895  /  Kontonr: 9235.17.44563