Smittevernsregler for trening i klubben

Publisert mandag 03. august 2020

Oppdatert pr 26. okotober 2020:

Deltagerantallet pr trening vil fremgå i SPOND, dette vil løpende bli justert iht de til en hver tid gjeldende rettningslinjene fra myndighetene.

Nye rettningslinjer, gir at det kan for barn og ungdom være opp til 200 personet samlet i lokalet, der de over 19 år må minst ha 1 meters avstand. 1.meters regelen gjelder ikke for barn og ungdom. Det er et max antalle deltager som kan være i en gruppe sammen å trene. Instruktører som ikke deltar i aktiviteten, telles ikke med i gruppestørrelsen.

Det er kun lov å ha med en ledsager pr trenende barn på barnepartiet. Andre barn som ikke skal være med på trening, kan ikke være tilstede under treningen. Det vil ikke være mulig å benytte mattesalen til annen aktivitet en selve treningen, da alle berørte flater må vaskes etter hver trening !


Før en kommer på trening/går til klubben:

Når en kommer til klubben:

Trening:

Etter trening: