Joomla 3.2 Template by Custom Varsity Jackets

Hvem er vi?

Oslo Taekwondo Klubb ble stiftet 15. Juli 1975. Vi har flyttet litt på oss underveis, men trener nå i flotte lokaler på Bislett Stadion. Vi er en jevn fordeling av jenter og gutter i alle aldre, og treningene er inndelt i egne partier for barn, ungdom og voksne.

Klubben er åpen for alle, og treningen kan lett tilpasses etter egne ønsker og forutsetninger. Mye av treningen går med til oppvarming og tøyning for å oppnå større fleksibilitet, styrke og utholdenhet. Treningen er delt inn i ulike hovekategorier; Grunnteknikk, Kamp, Mønster og Selvforsvar, og vi har som regel en av disse som hovedtema på hver trening.

I tillegg arrangerer vi temakvelder hvor eksterne aktører invites for å holde foredrag og/eller treninger.

Barnegruppe - Zoom online trening

Publisert onsdag 25. november 2020

Grunnet Corona restriksjoner og nedlukking av klubben, holder vi isteden trening via Zoom for barnegruppen. Første trening var tirsdag 24. November. Dette er på forsøk stadie fremdeles; vi overveier å rulle ut til ungdom- og voksenparti også. Mer info tilkommer om det blir aktuelt.

Trening online for barn er tirsdager og torsdager 18:00-18:30.

Hele familien er velkommen til å delta. Vi ønsker minst 1 større søsken eller voksen er tilstede til å hjelpe barna koble opp, holde pute og hjelpe til generelt, da instruktørene av gode grunner ikke kan hjelpe som vanlig, som når vi trener i Dojangen.

Link til Zoom legges ut på SPOND appen.

Vi ser gjerne dere deltar med video, så vi kan se hvor flinke alle er, men vennligst husk å "MUTE" mikrofonen, så vi unngår forvirring og støy.

 

 

 

 

 

kontakt@oslotaekwondo.com  /  Org.nr: 983 888 895  /  Kontonr: 9235.17.44563