Joomla 3.2 Template by Custom Varsity Jackets

Hvem er vi?

Oslo Taekwondo Klubb ble stiftet 15. Juli 1975. Vi har flyttet litt på oss underveis, men trener nå i flotte lokaler på Bislett Stadion. Vi er en jevn fordeling av jenter og gutter i alle aldre, og treningene er inndelt i egne partier for barn, ungdom og voksne.

Klubben er åpen for alle, og treningen kan lett tilpasses etter egne ønsker og forutsetninger. Mye av treningen går med til oppvarming og tøyning for å oppnå større fleksibilitet, styrke og utholdenhet. Treningen er delt inn i ulike hovekategorier; Grunnteknikk, Kamp, Mønster og Selvforsvar, og vi har som regel en av disse som hovedtema på hver trening.

I tillegg arrangerer vi temakvelder hvor eksterne aktører invites for å holde foredrag og/eller treninger.

NKF's forbundsting 2021

Publisert søndag 06. juni 2021
Norges Kampsportforbunds ting del 2, ble i helgen gjennomført, og Oslo Taekwondo klubb, var representert på tingforhandlingene av GM Stig Ove Ness, Gitte Østhus og Maria Erenskjold.
 
Klubben gratulerer Maria Erenskjold, med valget som nestleder i Taekwondo WT seksjonen, og Erling S. Mytting som nyvalgt medlem av NKF Forbundsstyret.
 
Vi er stolte over at Oslo Taekwondo klubb fortsatt er representert i forbundets høyeste organer, og at klubbens medlemmer fortsatt jobber aktivt for Taekwondo's beste i Norge! Vi håper Maria og Erling får en god tingperiode, og får vært med og utviklet sporten og Taekwondo i Norge i en positiv rettning i perioden.

kontakt@oslotaekwondo.com  /  Org.nr: 983 888 895  /  Kontonr: 9235.17.44563