Joomla 3.2 Template by Custom Varsity Jackets

Hvem er vi?

Oslo Taekwondo Klubb ble stiftet 15. Juli 1975. Vi har flyttet litt på oss underveis, men trener nå i flotte lokaler på Bislett Stadion. Vi er en jevn fordeling av jenter og gutter i alle aldre, og treningene er inndelt i egne partier for barn, ungdom og voksne.

Klubben er åpen for alle, og treningen kan lett tilpasses etter egne ønsker og forutsetninger. Mye av treningen går med til oppvarming og tøyning for å oppnå større fleksibilitet, styrke og utholdenhet. Treningen er delt inn i ulike hovekategorier; Grunnteknikk, Kamp, Mønster og Selvforsvar, og vi har som regel en av disse som hovedtema på hver trening.

I tillegg arrangerer vi temakvelder hvor eksterne aktører invites for å holde foredrag og/eller treninger.

Min Idrett - Medlemsdatabasen for Oslo Taekwondo Klubb

Publisert søndag 27. juni 2021

Oslo Taekwondo klubb har nå valg Min Idrett og Klubb Admin fra NIF, som klubbens nye medlemssystem.

Alle klubbens medlemmer fra 2020 er nå lagt inn i systemet, men den enkelte må selv gå inn å sjekke dette og ikke minst melde seg inn i rett gruppe.

Logg inn fra websiden: https://minidrett.nif.no/ eller last ned mobil appen på din mobil, og logg inn på din bruker:

 

Er du blitt lagt inn som medlem av Oslo Taekwondo Klubb, så skal dette komme opp i oversikten under Medlemsskap, se bilde under

 

Dersom du ikke er medlem av Oslo Taekwondo Klubb, må du bare søke denne opp, og søke om å bli medlemm:

Velg så Taekwondo WT, for vanlig trening, eller lett til også Taekwondo - Kamp eller Taekwondo - Mønster, dersom du er med på disse konkurransegruppene også.

kontakt@oslotaekwondo.com  /  Org.nr: 983 888 895  /  Kontonr: 9235.17.44563