Joomla 3.2 Template by Custom Varsity Jackets

Hvem er vi?

Oslo Taekwondo Klubb ble stiftet 15. Juli 1975. Vi har flyttet litt på oss underveis, men trener nå i flotte lokaler på Bislett Stadion. Vi er en jevn fordeling av jenter og gutter i alle aldre, og treningene er inndelt i egne partier for barn, ungdom og voksne.

Klubben er åpen for alle, og treningen kan lett tilpasses etter egne ønsker og forutsetninger. Mye av treningen går med til oppvarming og tøyning for å oppnå større fleksibilitet, styrke og utholdenhet. Treningen er delt inn i ulike hovekategorier; Grunnteknikk, Kamp, Mønster og Selvforsvar, og vi har som regel en av disse som hovedtema på hver trening.

I tillegg arrangerer vi temakvelder hvor eksterne aktører invites for å holde foredrag og/eller treninger.

Min Idrett - Medlemsdatabasen for Oslo Taekwondo Klubb

Publisert søndag 27. juni 2021

Oslo Taekwondo klubb har nå valg Min Idrett og Klubb Admin fra NIF, som klubbens nye medlemssystem.

SØK om medlemsskap i Oslo Taekowndo klubb her:

Logg inn fra websiden: https://minidrett.nif.no/ eller last ned mobil appen på din mobil, og logg inn på din bruker:

 

Er du blitt lagt inn som medlem av Oslo Taekwondo Klubb, så skal dette komme opp i oversikten under Medlemsskap, se bilde under

 

Dersom du ikke er medlem av Oslo Taekwondo Klubb, må du bare søke denne opp, og søke om å bli medlemm:

Velg så Taekwondo WT, for vanlig trening, eller lett til også Taekwondo - Kamp eller Taekwondo - Mønster, dersom du er med på disse konkurransegruppene også.

 

Hvordan melde seg ut av Oslo Taekwondo Klubb:

Logg inn fra websiden: https://minidrett.nif.no/

Velg klubben du ønsker å melde deg ut av, slik at du får opp klubben til høyre, med grenene i klubben.

Utmelding av Oslo Taekowndo KLubb gjøres ved å velge Meld ut til høyre for klubbnavnet.

Husk også utmelding fra SPOND !

 

 

kontakt@oslotaekwondo.com  /  Org.nr: 983 888 895  /  Kontonr: 9235.17.44563