Joomla 3.2 Template by Custom Varsity Jackets

Hvem er vi?

Oslo Taekwondo Klubb ble stiftet 15. Juli 1975. Vi har flyttet litt på oss underveis, men trener nå i flotte lokaler på Bislett Stadion. Vi er en jevn fordeling av jenter og gutter i alle aldre, og treningene er inndelt i egne partier for barn, ungdom og voksne.

Klubben er åpen for alle, og treningen kan lett tilpasses etter egne ønsker og forutsetninger. Mye av treningen går med til oppvarming og tøyning for å oppnå større fleksibilitet, styrke og utholdenhet. Treningen er delt inn i ulike hovekategorier; Grunnteknikk, Kamp, Mønster og Selvforsvar, og vi har som regel en av disse som hovedtema på hver trening.

I tillegg arrangerer vi temakvelder hvor eksterne aktører invites for å holde foredrag og/eller treninger.

Treningssamlinger høsten 2021

Publisert tirsdag 21. desember 2021

Da fikk klubben gjennomført to treningssamlinger i høst, med god deltagelse og godt smittevern.

Helgen 30. og 31. oktober var GM Paulo Martins fra Portugal på Bislett, og holdt treningssamling for mønster.

 

Helgen 20. og 21. november var Sarah og Stephen Jennings fra Storbritainia på Bislett og holdt treningssamling/inspirasjonskurs for kamp:

 

kontakt@oslotaekwondo.com  /  Org.nr: 983 888 895  /  Kontonr: 9235.17.44563