Lørdag 20. januar avholdt klubben DAN-gradering.

Vi ikke 5 nye 1. Dan og en ny 3. Dan i klubben.

Gratulerer til Timmy, Francesca, Truc, Jimmy, Claire og Jens Christian.

Graderingen ble gjennomført av hovedinstruktør G.M Jessica 7. dan, G.M Stig Ove 7. dan og Master Asle 6. dan

med i dan-panlete var masterne: Anders, Asbjørn, Sune, Astrid og Erling