Helgen 1. og 2. juni gjennomførte Norges Kampsportforbund (NKF) sitt ting og seksjonsmøte.

Oslo Taekwondo klubb var representert med 3 tingdeligater, Tuva, Sune og Ole Christian.

I tillegg var Maria, som seksjonsleder og forbundsstyrerepresentant og Erling som Forbundsstyremedlem fra klubben tilstede.

Seksjonsmøte Taekwondo lørdag 1. juni:

 • Det ble innført konkurranselisens på kr 300,- fra sesongen 2024/25.
 • Maria Erenskjold fra OTK, ble gjennvalgt som leder av seksjonen
 • Erling S. Mytting ble innvalgt som medlem av seksjonsstyret
 • Stig Ove Ness ble gjennvalgt som varemedlem i valgkomiteen Taekwondo.

Forbundsting NKF søndag 2. juni:

 • OTK stilte spørsmål til Forbundsstyrets tingrapport rundt varslingsutvalget og varslingssaker
 • OTK fremmet tillegg ifm behandling av langtidsplan: Følgende legges til som en konklusjon under Verdier i langtidsplanen
  • Ved brudd på forbundets retningsllinjer/ code of conduct eller annen uanstendig adferd som kan skade forbundets omfømme, medlemmer eller medlemmers utvikling, kan vedkommende respresentere forbundet.
  • Vedtatt med 137 stemmer for og 22 stemmer mot
 • Maria Erenskjold som seksjonsleder, ble formeldt innvalgt som medlem av forbundsstyret
 • Erling S. Mytting ble gjennvalgt som styremedlem i forbundsstyret.
 • Gitte Østhus ble valgt inn om medlem i kontrollutvalget.

Nytt sekjsonsstyre oppe til venstre & klubbens representanter på tinget nede til høyre.

Seksjonsstyret: Kjell-Erik Andal, Knut Olav Breck, Maria Erenskjold, Ine Marie Johansen, Johnny Rave og Erling S. Mytting

OTK rep: Tuva, Sune, Maria, Erling og Ole Christian