Fra mandag 29. september flytter klubben treningen til KG - Kristlig Gymnasium, Homansbakken 2, 0352 Oslo ved Bislett Stadion. Treningstidene vil bli noe forskjellig fra hva de var i Fridtjof Nansens vei 12.

Nye treningstider på KG blir:

Nybegynnere til 8. cup mandag 18:00 - 19:30 og onsdag 18:00 - 19:30

7. cup til 5. cup tirsdag 18:00 - 19:30 og torsdag 19:30 til 21:00

4. cup til dan mandag 19:30 - 21:00 og onsdag 19:30 - 21:00

Kamptrening tirsdag 19:30 -21:00

 

Det er viktig at man møter senest 10 minutter før treningen starter i og med at (a) inngangsdøren ikke står åpen under treningen, samt at (b) noen fysisk må sitte ved døren for å åpne den for de som kommer på trening.
(Dørene kan ikke stå åpne pga. alarm og risiko for uønskede personer. Dette er et krav fra utleier og ikke noe vi kan overstyre.)

Viktig mht. treningen:

Salen er varm, og det er ikke vann tilgjengelig i garderobene.
Alle oppfordres derfor til å ta med seg drikkeflasker fylt med vann!

Alternativet er å gå gjennom garderobene, ut i gangen og ned på toalettene for å drikke..
Dusjene er forøvrig adekvate!

 

Som en følge av flyttingen til KG vil medlemskontingenten kommer til å bli satt ned fra 1. januar 2009.
Nytt fra 2009 er også muligheten til å betale medlemskontingenten hver måned via avtalegiro for de som ønsker det.

 

Oppdatert 30.09.08

 


 

 

Erfaring fra første trening på KG:

"

Vi hadde vår første dag på KG mandag 29 september.


Ikke alt gikk like bra, og noe problemer var det også med utleier. Men treningssalen er bra og det skal bli ok og trene ut over høsten på et sted der vi har god takhøyde, ribbevegg og annet utstyr.

Når det gjelder tilgang så skal vi få 4 sett med nøkkelkort (til ytterdør) og nøkler til treningssalen. Disse må de som har de første partiene på dagen dele på, slik at en kan få låst opp skolen når vi kommer.

Ytterdøren har smekklås, så vi må lage til en ordning der noe sitter å lokker opp for de som kommer før første trening, og så må de som har første trening sende noe ut for å lokke opp for neste parti (ev kun førstemann, som så sitter å slipper resten inn før neste parti)
Vi må prøve å få til en god ordning her.

Siden garderobene ikke har vask (dette finnes da kun på toalettene som er en etasje ned) så bør alle ha med seg vannflasker på trening.


NB ! Dørene fra garderobene inn til treningssalen har smekk lås, så legg noe i døren mens treningen pågår, slik at en ikke låser seg ute fra treningssalen. Verdisaker taes med inn, men klær skulle kunne ligge trykt i garderobene, da ytterdøren til en hver tid er låst.

Vi får se hvordan dette fungere fremover. Vi setter opp e-post liste og telefonnr til alle, slik at vi kan lettere kontakte hverandre dersom det skulle bli problemer.
"