Joomla 3.2 Template by Custom Varsity Jackets

Hvem er vi?

Oslo Taekwondo Klubb ble stiftet 15. Juli 1975. Vi har flyttet litt på oss underveis, men trener nå i flotte lokaler på Bislett Stadion. Vi er en jevn fordeling av jenter og gutter i alle aldre, og treningene er inndelt i egne partier for barn, ungdom og voksne.

Klubben er åpen for alle, og treningen kan lett tilpasses etter egne ønsker og forutsetninger. Mye av treningen går med til oppvarming og tøyning for å oppnå større fleksibilitet, styrke og utholdenhet. Treningen er delt inn i ulike hovekategorier; Grunnteknikk, Kamp, Mønster og Selvforsvar, og vi har som regel en av disse som hovedtema på hver trening.

I tillegg arrangerer vi temakvelder hvor eksterne aktører invites for å holde foredrag og/eller treninger.

Tilbud til alle medlemmer ifm. Oslo Open 2008

Publisert tirsdag 07. oktober 2008

 Alle sortbelter i klubben kan under Oslo Open på Bygdøyhus få kjøpe nye dobok fra Daedo til innkjøpspris til klubben.

For å benytte seg dette tilbudet, må man få et bevis fra Stig Ove Ness som kan benyttes i Daedo-standen under stevnet.

Det blir ingen betaling der og da.
Regningen vil bli sendt den enkelte i ettertid når vi får regningen fra Daedo.

Klubbpris er ca 60% av ordinær pris.

Tilsvarende tilbud kommer også til alle fargebeltene.
Mer informasjon om dette gis på trening!

kontakt@oslotaekwondo.com  /  Org.nr: 983 888 895  /  Kontonr: 9235.17.44563