Joomla 3.2 Template by Custom Varsity Jackets

Hvem er vi?

Oslo Taekwondo Klubb ble stiftet 15. Juli 1975. Vi har flyttet litt på oss underveis, men trener nå i flotte lokaler på Bislett Stadion. Vi er en jevn fordeling av jenter og gutter i alle aldre, og treningene er inndelt i egne partier for barn, ungdom og voksne.

Klubben er åpen for alle, og treningen kan lett tilpasses etter egne ønsker og forutsetninger. Mye av treningen går med til oppvarming og tøyning for å oppnå større fleksibilitet, styrke og utholdenhet. Treningen er delt inn i ulike hovekategorier; Grunnteknikk, Kamp, Mønster og Selvforsvar, og vi har som regel en av disse som hovedtema på hver trening.

I tillegg arrangerer vi temakvelder hvor eksterne aktører invites for å holde foredrag og/eller treninger.

Publisert søndag 16. november 2008

Oslo Taekwondo Klubb til Bislett Stadion!

Hovedtrener Jessica B. Stenholm (foran t.v) og nærmere 20 medlemmer av Oslo Taekwondo Klubb foran Bislett stdion. Foran f.v. ved siden av Stenholm: Syunne Eikrem og Alexandra Leong. Bak f.v.: Asbjørn Restan, Anders Galgerud, Erling Svanberg Mytting og Sindre Daugstad. Foto: Aftenposten Aften - Jorunn Nilsen

Oslo Taekwondo klubb i samarbeid med Oslo Idrettskrets (OIK) gjennom mange år jobbet for å få bevilget penger til ferdigstille av kampsport lokaler i Bislett Stadion. Anslagsvis vil dette nå koste ca 10 millioner kroner (OIK’s anslag i brev av 27. mai d.å til Byrådet)

Ferdigstillelse av Bislett Stadion står nå blant de 3 høyest prioriterte anleggene som OIK ønsker å få gjennomført i neste budsjettperiode.

Det har for politisk hold blitt sagt at Bislett Stadion ikke kun skal være et riksanlegg for friidrett og fotball, men også enn stadion for lokalidretten i nærmiljøet. Oslo Taekwondo klubb er en av disse klubbene i lokalmiljøet.

Bislett Stadion slik det står nå er ikke ferdigstilt, men med disse bevilgninger vil Oslo Taekwondo Klubb kunne få et eget treningslokale med egen inngang og graderobe, som kan bruks også når det er større arrangementer som fotballkamper, friidrettsstevner eller internasjonale arrangementer på Bislett.

Aftenposten Aften skrev siste artikel om saken onsdag 5. nov 2008 - Se utklipp her

 

 

 

Saken har også tidligere vært omtalt i Lokalavisen for Frogner og St.Hanshaugen

 

Fra Lokalavisen 15. juni 2008 kommer denne artikkelen - Se pdf fil her

Fra Lokalavisen 23. feb 2008 kommer denne artikkelen - Se pdf fil her

 

Klubben har også fått politisk støtte til arbeidet!

 

Klubben sammen med Bystyremedlem Khalid Mahmood (AP) og gruppesekretær i SV's bystryegruppe Åsmund Strand Johansen, som begge kom med støtteerklæring til klubben arbeid og prosjekt på Bislett Stadion, i forbindelse med at klubben hadde sin første samling og trening under Store Stå - Fredag 16. juni 2006

 

 

 

Bislett Stadion, under Store Stå - slik det ser ut i dag!

 

Klubbens ønsker til Bislett Stadion

Tegning av inngangsparti fra bakkeplan - pdf fil her

Tegning av treningsareal og garderober under Store Stå - pdf fil her

kontakt@oslotaekwondo.com  /  Org.nr: 983 888 895  /  Kontonr: 9235.17.44563