Joomla 3.2 Template by Custom Varsity Jackets

Hvem er vi?

Oslo Taekwondo Klubb ble stiftet 15. Juli 1975. Vi har flyttet litt på oss underveis, men trener nå i flotte lokaler på Bislett Stadion. Vi er en jevn fordeling av jenter og gutter i alle aldre, og treningene er inndelt i egne partier for barn, ungdom og voksne.

Klubben er åpen for alle, og treningen kan lett tilpasses etter egne ønsker og forutsetninger. Mye av treningen går med til oppvarming og tøyning for å oppnå større fleksibilitet, styrke og utholdenhet. Treningen er delt inn i ulike hovekategorier; Grunnteknikk, Kamp, Mønster og Selvforsvar, og vi har som regel en av disse som hovedtema på hver trening.

I tillegg arrangerer vi temakvelder hvor eksterne aktører invites for å holde foredrag og/eller treninger.

Publisert onsdag 26. november 2008

Budsjettenighet gir 12 millioner til Bislett Stadion og Oslo Taekwondo Klubb.

 

Mandag 24. nov ble det sendt ute en pressemelding om at det var kommet frem en budsjettenighet mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti i Oslo.

 

Blant enigheten i budsjettforliket var 12 millioner kroner til bygging av kampsporthall i lokalene til Bislett Stadion.

 

Denne bevilgningen gir Oslo Taekwondo klubb muligheten til å få innredet og gjort klart et kampsportsområde under ”Store Stå”, som klubben har jobbet med gjennom de siste 12 årene med å få til.

 

Det foreligger allerede planer for hvordan lokalene bør innredes og klubbenledelsen har allerede vært i kontakt med Idrettsetaten for å få til de første planmøtene så fort som mulig.

 

Klubben håper at lokalene kan stå ferdig til høsten 2009. Håpet er å få til en stor treningssal som kan deles i 2 slik at en kan ha 2 parallelle partier gående samtidig, men også kunne bruke hele lokalet samlet ved større arrangementer, kurs ol.

 

Mer informasjon om byggingen og prosessen vil komme senere.

kontakt@oslotaekwondo.com  /  Org.nr: 983 888 895  /  Kontonr: 9235.17.44563