Publisert onsdag 26. november 2008

Budsjettenighet gir 12 millioner til Bislett Stadion og Oslo Taekwondo Klubb.

 

Mandag 24. nov ble det sendt ute en pressemelding om at det var kommet frem en budsjettenighet mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti i Oslo.

 

Blant enigheten i budsjettforliket var 12 millioner kroner til bygging av kampsporthall i lokalene til Bislett Stadion.

 

Denne bevilgningen gir Oslo Taekwondo klubb muligheten til å få innredet og gjort klart et kampsportsområde under ”Store Stå”, som klubben har jobbet med gjennom de siste 12 årene med å få til.

 

Det foreligger allerede planer for hvordan lokalene bør innredes og klubbenledelsen har allerede vært i kontakt med Idrettsetaten for å få til de første planmøtene så fort som mulig.

 

Klubben håper at lokalene kan stå ferdig til høsten 2009. Håpet er å få til en stor treningssal som kan deles i 2 slik at en kan ha 2 parallelle partier gående samtidig, men også kunne bruke hele lokalet samlet ved større arrangementer, kurs ol.

 

Mer informasjon om byggingen og prosessen vil komme senere.