Joomla 3.2 Template by Custom Varsity Jackets

Hvem er vi?

Oslo Taekwondo Klubb ble stiftet 15. Juli 1975. Vi har flyttet litt på oss underveis, men trener nå i flotte lokaler på Bislett Stadion. Vi er en jevn fordeling av jenter og gutter i alle aldre, og treningene er inndelt i egne partier for barn, ungdom og voksne.

Klubben er åpen for alle, og treningen kan lett tilpasses etter egne ønsker og forutsetninger. Mye av treningen går med til oppvarming og tøyning for å oppnå større fleksibilitet, styrke og utholdenhet. Treningen er delt inn i ulike hovekategorier; Grunnteknikk, Kamp, Mønster og Selvforsvar, og vi har som regel en av disse som hovedtema på hver trening.

I tillegg arrangerer vi temakvelder hvor eksterne aktører invites for å holde foredrag og/eller treninger.

Betaling av medlemskontingent/treningsavgift vår 2009

Publisert søndag 01. februar 2009

Medlemskontingent og treningsavgift forfaller til betaling 15. feb

Kontingenten betales pr semester (halvår) eller samlet for et helt år av gangen. Betalingen skal gjøres direkte til klubbens konto og ikke via instruktørene pr parti.

Medlemmer til og med 25 år          pr semester 1 500,-     helt år 2 600,-

Medlemmer fra og med 26 år        pr semester 1 800,-     helt år 3 000,-

Sortbelteinstruktører                        pr semester    600,-      helt år    750,-

Ikke aktive/støttemedlemmer         pr semester    250,-      helt år    500,-

Det tilkommer 10% familierabatt

Medlemskontingenten utgjør kr 250,- pr medlem av den samlede innbetalingen pr år. Resten er å regne som treningsavgift eller støtte.

Muligheten til å betaling med avtalegiro utsettes til tidligst 1. juli 2009

 

All betaling av kontingenter skal skje direkte til bankkonto nr 9235 17 44563

Fristen for å betale er 15. februar 2009

 

kontakt@oslotaekwondo.com  /  Org.nr: 983 888 895  /  Kontonr: 9235.17.44563