Betaling av medlemskontingent/treningsavgift vår 2009

Publisert søndag 01. februar 2009

Medlemskontingent og treningsavgift forfaller til betaling 15. feb

Kontingenten betales pr semester (halvår) eller samlet for et helt år av gangen. Betalingen skal gjøres direkte til klubbens konto og ikke via instruktørene pr parti.

Medlemmer til og med 25 år          pr semester 1 500,-     helt år 2 600,-

Medlemmer fra og med 26 år        pr semester 1 800,-     helt år 3 000,-

Sortbelteinstruktører                        pr semester    600,-      helt år    750,-

Ikke aktive/støttemedlemmer         pr semester    250,-      helt år    500,-

Det tilkommer 10% familierabatt

Medlemskontingenten utgjør kr 250,- pr medlem av den samlede innbetalingen pr år. Resten er å regne som treningsavgift eller støtte.

Muligheten til å betaling med avtalegiro utsettes til tidligst 1. juli 2009

 

All betaling av kontingenter skal skje direkte til bankkonto nr 9235 17 44563

Fristen for å betale er 15. februar 2009