Ny internasjonal dommer

Publisert søndag 22. februar 2009

Ny internasjonal dommer - Asle Fredriksen

7.-10. feburar ble det internasjonalt dommerkurs samt oppfriskningskurs for gamle dommere i Las Vegas, USA.

Fra Norge og Oslo Taekwondo klubb stilte Master Jessica Stenholm og Master Stig Ove Ness opp på oppfriskningskurset, mens Asle Fredriksen deltok på dommerkurset.

Kurset for de nye dommerne varte i 4 dager, mens gamle dommere kun hadde 3 dager med forelesninger og pratisk trening.

Nye regler av 1. februar, som skal gjelde fra juni 2009 ble gjennomgått, det samme ble tegngiving, plassering og praktisk trening i kampringen.

Den siste dagen ble satt av til teoriprøve, praktiskprøve, synstest og intervju for de nye dommerne, mens de gamle dommerne slap unna med kun teoriprøve.

 

Selv om de endelige resultatene fra kurset ikke foreligger ennå, har vi fått gode indikasjoner på at Asle Fredriksen bestod kurset og vi gratulerer han derfor nå med dommerlisensen. 

 

Internasjonale dommere i Oslo Taekwondo Klubb er nå:

Master Jessica Stenholm, kamp

Master Stig Ove Ness, kamp og mønster

Master Jonny Ødeving, kamp og mønster

Asle Fredriksen, kamp

Oslo Taekwondo klubb har dermed 4 av 6 aktive internasjonale dommere i Norge.