Joomla 3.2 Template by Custom Varsity Jackets
Publisert lørdag 04. oktober 2008

 

Spesielpriser høsten 2021:

 

Medlemsavgiften på kr 250,- faktureres og betales via NIF's MinIdrett, når en melder seg inn som medlem av klubben - Link til innmelding her:

All betaling av treningsavgiften skal skje til konto nr 9235.17.44563

Husk å skriv navn til den innbetalingen gjelder for, ifm betalingen.

Nybegynnere får en nybegynnerdrakt (verdi kr 500,-) ved første gangs betaling av treningsavgiften!

NYE medlemmer  2021: Treningsavg høsten 2021
Medlemmer fra 7 år til 11 år (én trening pr uke) 1.100,-
Medlemmer fra 12 år til 25 år 2.000,-
Medlemmer fra og med 26 år 2.450,-

   

 

 


 

 

Gamle medlemmer:

Treningsavg høsten 2021

Medlemmer fra 7 år til 11 år (én trening pr uke) 550,-
Medlemmer fra 12 år til 25 år 1.000,-
Medlemmer fra og med 26 år 1.225,-
Sortbelteinstruktører (betaler kun medlemskontingent pr år) 0,-
Kun trening i styrkerommet (fra 16 år)
(Må ha andre slektninger i klubben - ingen familierabatt)
450,-
Ikke aktive/Støttemedlemmer (betaler kun medlemskontingent pr år) 0-

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Betalingsfrister for årlige innbetalinger er:

Vårsemesteret: Gamle/Nye medlemmer 1. februar
Høstsemesteret: Gamle medlemmer 1. september


   


Betalingen skal gjøres direkte til klubbens konto, og ikke via intruktørene pr parti.
Husk å merk betalingen med navn på utøveren.

 

Priser for gradering:

Cup-gradering, tom. 15 år 100,- (betales kontant ved graderingen)
Cup-gradering, fom. 16 år 200,- (betales kontant ved graderingen)
Dan-gradering 2.000,- inkluderer Kukkiwon dan-sertifikat

 


    

 

Medlemskontingent og treningsavgift fra 1. juli 2014 (Normalpriser!)

Nybegynnere får en nybegynnerdrakt (verdi kr 500,-) ved første gangs betaling av kontingent/avgift.

Type medlemskap: Medlemsavg Per semester: Helt år:
Medlemmer fra 7 år til 11 år (én trening pr uke) 250,- 1.100,- 2.000,-
Medlemmer fra 12 år til 25 år

250,-

2.000,- 3.650,-
Medlemmer fra og med 26 år 250,- 2.450,- 4.250,-
Sortbelteinstruktører (betaler kun medlemskontingent pr år) 250,- - -
Kun trening i styrkerommet (fra 16 år)
(Må ha andre slektninger i klubben - ingen familierabatt)
250,- pr. måned: 100,- (min. 6 mnd av gangen)
Ikke aktive/Støttemedlemmer (betaler kun medlemskontingent pr år) 250,- - -

   

 

 

 

 

 


 

Ev månedlig innbetaling av medlemskontingent og treningsavgift kan avtales med klubben.

Satsene er også fastsatt av årsmøte, midlertidig revidert av styret ifm innføring av MinIdrett

 

 

kontakt@oslotaekwondo.com  /  Org.nr: 983 888 895  /  Kontonr: 9235.17.44563