Joomla 3.2 Template by Custom Varsity Jackets
Publisert lørdag 04. oktober 2008

 

Spesielpriser høsten 2020:

 

Grunnet COVID-19 og smittevern har klubben måtte gjøre noen tiltak, og treningene kan iløpet av høsten bli avbrutt av karantene-pålegg. Derfor reduserer klubben medlems og trenignsavgiften med 50%, frem til jul 2020. Avgiftene betales for ½ år av gangen.

Nybegynnere får en nybegynnerdrakt (verdi kr 400,-) ved første gangs betaling av kontingent/avgift.

Type medlemskap: Høsten 2020
Nybegynnere, BARN, fra 7 år til 11 år (én trening pr uke) 675,-
Nybegynnere, fra 12 år til 25 år 1.125,-
Nybegynnere, fra og med 26 år 1.350,-
Gamle medlemmer, som har betalt våren 2020 0,- (gratis trening)

 

 

 

 

Det tilkommer 10% familierabatt, som den enkelte må selv huske å trekke fra innbetalingen.

All betaling av kontingenter skal skje til bankkonto nr 9235 17 44563
Betalingen skal gjøres direkte til klubbens konto, og ikke via intruktørene pr parti.
Husk å merk betalingen med navn på utøveren.

Medlemskontigenten utgjør 250,- pr medlem av den samlede innbetalingen pr år. Resten er å regne som treningsavgift eller støtte.

 

Medlemskontingent og treningsavgift fra 1. juli 2014 (Normalpriser!)

Nybegynnere får en nybegynnerdrakt (verdi kr 400,-) ved første gangs betaling av kontingent/avgift.

Type medlemskap: Per semester: Helt år:
Medlemmer fra 7 år til 11 år (én trening pr uke) 1.350,- 2.250,-
Medlemmer fra 12 år til 25 år 2.250,- 3.900,-
Medlemmer fra og med 26 år 2.700,- 4.500,-
Sortbelteinstruktører (betaler kun medlemskontingent pr år) - 250,-
Kun trening i styrkerommet (fra 16 år)
(Må ha andre slektninger i klubben - ingen familierabatt)
pr. måned: 150,- (min. 6 mnd av gangen)
Ikke aktive/Støttemedlemmer (betaler kun medlemskontingent pr år) - 250,-

   

 

 

 

 

 


Det tilkommer 10% familierabatt, som den enkelte må selv huske å trekke fra innbetalingen.

Medlemskontigenten utgjør 250,- pr medlem av den samlede innbetalingen pr år. Resten er å regne som treningsavgift eller støtte.

Ev månedlig innbetaling av medlemskontingent og treningsavgift kan avtales med klubben. Satsene er også fastsatt av årsmøte.
 

Betalingsfrister for årlige innbetalinger er:

Vårsemesteret: Gamle/Nye medlemmer 1. februar
Høstsemesteret: Gamle medlemmer 1. september


   


All betaling av kontingenter skal skje til bankkonto nr 9235 17 44563
Betalingen skal gjøres direkte til klubbens konto, og ikke via intruktørene pr parti.
Husk å merk betalingen med navn på utøveren.


Priser for gradering:

Cup-gradering, tom. 15 år 100,- (betales kontant ved graderingen)
Cup-gradering, fom. 16 år 200,- (betales kontant ved graderingen)
Dan-gradering 2.000,- inkluderer Kukkiwon dan-sertifikat

 


     

 

kontakt@oslotaekwondo.com  /  Org.nr: 983 888 895  /  Kontonr: 9235.17.44563