HÅNDTEKNIKK

Koreansk

Uttale

Norsk

Merknad

Arae hechyeo makki

are he-tsjå mak-ki

Lav blokk med begge hender

 

Hansonnal makki

han-son-nal mak-ki

Enkel knivhåndsblokk

 

Hansonnal bakkat makki

han-son-nal ba-kat makki

Enkel knivhåndsblokk utover

 

Momtong bakkat makki

mom-tong ba-kat makki

Blokk utover i midtre seksjon

 

Sonnal geodeureo momtong makki

son-nal gå-du-rå mom-tong mak-ki

Dobbel knivhånds blokk i midtre seksjon

 

Yeop jireugi

yåp dji-ru-gi

Sideslag

 

Deung jumeok eolgul ap chigi

dung djoo-måk ål-gol app tji-gi

Høyt slag fremover med baksiden av knyttet hånd

Siktes mot nesehøyde

Deung jumeok eolgul bakkat chigi

dung djoo-måk ål-gool ba-kat tji-gi

Høyt slag utover med baksiden av knyttet hånd

 

Deung jumeok eolgul yeop chigi

dung djoo-måk ål-gool yåp tji-gi

Høyt slag mot siden med baksiden av knyttet hånd

 

 

BENTEKNIKK

Koreansk

Uttale

Norsk

Merknad

Apcha olligi

ap-tja ol-li-gi

Spark med strakt ben/ oppvarmingsspark

 

Bandae dollyeo chagi

ban-de dol-lyå tja-gi

Omvendt rundspark/sirkelspark

Treffer med helen eller sålen

 

TEORI

Koreansk

Uttale

Norsk

Merknad

Hansonnal

han-son-nal

Enkelt knivhånd

 

Hechyeo

he-tsjå

Skille

 

Geodeureo

gå-du-rå

Støtte

 

Il

Il

En, Første (1.)

 

Kyeorugi

kyå-roo-gi

Kamp, kjempe, konkurrere

 

Son

son

Hånd

 

Sonnal

Son-nal

Knivhånd

 

 

POOMSE

Poomse

Gwe

Representerer

Retning

Taegeuk Il jang

Keon

 

Himmel og lys

Maskulin og kraftfull. Skapelsens kilde og symbolet på far - yang.

Syd

 

ANDRE FERDIGHETER

Ferdighet

Utførelse

Kyeorugi

 

Kamp mot en motstander i minimum ett minutt