Joomla 3.2 Template by Custom Varsity Jackets
Publisert tirsdag 30. september 2008

Treningssted:

Bislett Stadion, inngang A - Bislettgata 0168 Oslo  (Google Maps)

Normalt åpner lokalene ca 30 min før treningsstart. I Corona tiden ber vi dog alle møte opp max 10 minutter før treningsoppstart; dobog og belte under ytterklærne, klar til å trene. 

Berg skole, barnetrening - kun torsdager

Tradisjonell Taekwondo:

Barne-Taekwondo, alder mellom 7 og 11 år (på Bislett)

    Tirsdager  17:30 - 18:30, nybegynnere/hvitbelter med striper

    Tirsdager  18:30 - 19:30, gul-, grønn- og blåbelter

Barne-Taekwondo, alder mellom 7 og 11 år (på Berg Skole)

    Torsdager  17:00 - 18:00, alle beltegrader

Ungdommsgruppe, alder fom 12 år tom 15 år

    Mandag  18:00 - 19:30

    Onsdag  18:00 - 19:30

Voksengruppe, alder fom 16 på + alle fom 6. cup til dan

    Mandag 19:30 - 21:00

    Onsdag 19:30 - 21:00
 

Kamptrening (Kyorugi):

(Sparring: Indre Dojang. Åpent for gul belte (9. cup og oppover).

På disse treningene blir det mye fokus på styrke, utholdenhet, fleksibilitet, presisjons- og reaksjonstrening og sparring.

Vi trener kampteknikker, etterhvert også sparring mot hverandre, og vi skal trene på rollen som coach og dommer.

    Torsdag 18:00 - 19:30 (sal 2)

Mønster (Poomsae) - INNSTILT inntil videre:

(Mønster: Ytre Dojang. Åpent for alle)

Åpen mønstertrening for alle, vi har en eller to instruktører tilstede som kan veillede i mønster.

Ut over dette er treningen tenkt som egentrening

    Torsdag 18:00 - 19:00 (sal 1)

Aerokick:

"Aerokick" er en kombinasjon av Taekwondo og Aerobic, er åpent for alle ungdom/voksne.

          Torsdag 19:30 - 20:30 (sal 2)

Styrkerommet:

Styrkerommet er åpent for alle over 16 år, når klubben er åpen. Se tider over og følg med på Spond appen for ev. åpningstider utenom vanlig (selvtrening for svartbelter som åpner klubben utenom vanlig treningstider).

kontakt@oslotaekwondo.com  /  Org.nr: 983 888 895  /  Kontonr: 9235.17.44563