Dokumentarkiv - Oslo Taekwondo Klubb

Klubblov/vedtekter:

2024 - Lov for - Oslo Taekwondo klubb stiftet 15. juni 1975

2022 - Lov for - Oslo Taekwondo klubb stiftet 15. juni 1975
2020 - Lov for  - Oslo Taekwondo klubb stiftet 15. juni 1975
2017 - Vedtekter - Oslo Taekwondo klubb stiftet 15. juni 1975

2016 - Vedtekter - Oslo Taekwondo klubb stiftet 15. juni 1975
2013 - Vedtekter - Oslo Taekwondo klubb stiftet 15. juni 1975

Klubb-ed:

Klubb-ed for sortbelter over 18 år

Organisasjonsplan:

Organisasjonsplan Oslo Taekwondo klubb

Årsmøter:

2024 - Protokoll fra årsmøte

Årsmeldinger:

2023-24 - Årsmelding, regnskap og kontrollkomitteen

Årsmøter - historisk:

2024 - Protokoll fra årsmøte
2023 - Protokoll fra årsmøte
2022 - Protokoll fra årsmøte
2021 - Protokoll fra årsmøte
2020 - Protokoll fra årsmøte
2019 - Protokoll fra årsmøte
2018 - Protokoll fra årsmøte
2017 - Protokoll fra årsmøte
2016 - Protokoll fra årsmøte
2015 - Protokoll fra årsmøte
2014 - Protokoll fra årsmøte
2013 - Protokoll fra årsmøte
2012 - Protokoll fra årsmøte
2011 - Protokoll fra årsmøte
2010 - Protokoll fra årsmøte
2009 - Protokoll fra årsmøte
2008 - Protokoll fra årsmøte
2007 - Protokoll fra årsmøte
2006 - Protokoll fra årsmøte
2005 - Protokoll fra årsmøte
2004 - Protokoll fra årsmøte
2003 - Protokoll fra årsmøte
2002 - Protokoll fra årsmøte
2001 - Protokoll fra årsmøte, ekstraordinært
2001 - Protokoll fra årsmøte
2000 - Protokoll fra årsmøte
1999 - Protokoll fra årsmøte
1998 - Protokoll fra årsmøte
1997 - Protokoll fra årsmøte
1996 - Protokoll fra årsmøte

Årsmeldinger - Historisk:

2023-24 - Årsmelding, regnskap og kontrollkomitteen
2022-23 - Årsmelding, regnskap og kontrollkomitteen
2021-22 - Årsmelding, regnskap og kontrollkomitteen
2020 - Årsmelding, regnskap og revisjonsrapport
2019 - Årsmelding, regnskap og revisjonsrapport
2018 - Årsmelding, regnskap og revisjonsrapport
2017 - Årsmelding, regnskap og revisjonsrapport
2016 - Årsmelding, regnskap og revisjonsrapport
2015 - Årsmelding, regnskap og revisjonsrapport
2014 - Årsmelding, regnskap og revisjonsrapport
2013 - Årsmelding, regnskap og revisjonsrapport
2012 - Årsmelding, regnskap og revisjonsrapport
2011 - Årsmelding, regnskap og revisjonsrapport
2010 - Årsmelding, regnskap og revisjonsrapport
2009 - Årsmelding, regnskap og revisjonsrapport
2008 - Årsmelding, regnskap og revisjonsrapport
2007 - Årsmelding, regnskap og revisjonsrapport
2006 - Årsmelding, regnskap og revisjonsrapport
2005 - Årsmelding, regnskap og revisjonsrapport
2004 - Årsmelding, regnskap og revisjonsrapport
2003 - Årsmelding, regnskap og revisjonsrapport
2002 - Årsmelding, regnskap og revisjonsrapport
2001 - Årsmelding, regnskap og revisjonsrapport
2000 - Årsmelding, regnskap og revisjonsrapport
1999 - Årsmelding, regnskap og revisjonsrapport
1998 - Årsmelding, regnskap og revisjonsrapport
1997 - Årsmelding, regnskap og revisjonsrapport