Joomla 3.2 Template by Custom Varsity Jackets
Publisert lørdag 09. mai 2009

Dokumentarkiv - Oslo Taekwondo Klubb

Vedtekter:

2020 - Lover - Oslo Taekwondo klubb stiftet 15. juni 1975

2017 - Vedtekter - Oslo Taekwondo klubb stiftet 15. juni 1975
2016 - Vedtekter - Oslo Taekwondo klubb stiftet 15. juni 1975
2013 - Vedtekter - Oslo Taekwondo klubb stiftet 15. juni 1975

Klubb-ed:

Klubb-ed for sortbelter over 18 år
 

Årsmeldinger:

2019 - Årsmelding, regnskap og revisjonsrapport
2018 - Årsmelding, regnskap og revisjonsrapport
2017 - Årsmelding, regnskap og revisjonsrapport
2016 - Årsmelding, regnskap og revisjonsrapport
2015 - Årsmelding, regnskap og revisjonsrapport
2014 - Årsmelding, regnskap og revisjonsrapport
2013 - Årsmelding, regnskap og revisjonsrapport
2012 - Årsmelding, regnskap og revisjonsrapport
2011 - Årsmelding, regnskap og revisjonsrapport
2010 - Årsmelding, regnskap og revisjonsrapport
2009 - Årsmelding, regnskap og revisjonsrapport
2008 - Årsmelding, regnskap og revisjonsrapport
2007 - Årsmelding, regnskap og revisjonsrapport
2006 - Årsmelding, regnskap og revisjonsrapport
2005 - Årsmelding, regnskap og revisjonsrapport
2004 - Årsmelding, regnskap og revisjonsrapport
2003 - Årsmelding, regnskap og revisjonsrapport
2002 - Årsmelding, regnskap og revisjonsrapport
2001 - Årsmelding, regnskap og revisjonsrapport
2000 - Årsmelding, regnskap og revisjonsrapport
1999 - Årsmelding, regnskap og revisjonsrapport
1998 - Årsmelding, regnskap og revisjonsrapport
1997 - Årsmelding, regnskap og revisjonsrapport
 

Årsmøter:

2020 - Protokoll fra årsmøte
2019 - Protokoll fra årsmøte
2018 - Protokoll fra årsmøte
2017 - Protokoll fra årsmøte
2016 - Protokoll fra årsmøte
2015 - Protokoll fra årsmøte
2014 - Protokoll fra årsmøte
2013 - Protokoll fra årsmøte
2012 - Protokoll fra årsmøte
2011 - Protokoll fra årsmøte
2010 - Protokoll fra årsmøte
2009 - Protokoll fra årsmøte
2008 - Protokoll fra årsmøte
2007 - Protokoll fra årsmøte
2006 - Protokoll fra årsmøte
2005 - Protokoll fra årsmøte
2004 - Protokoll fra årsmøte
2003 - Protokoll fra årsmøte
2002 - Protokoll fra årsmøte
2001 - Protokoll fra årsmøte, ekstraordinært
2001 - Protokoll fra årsmøte
2000 - Protokoll fra årsmøte
1999 - Protokoll fra årsmøte
1998 - Protokoll fra årsmøte
1997 - Protokoll fra årsmøte
1996 - Protokoll fra årsmøte

 

 

kontakt@oslotaekwondo.com  /  Org.nr: 983 888 895  /  Kontonr: 9235.17.44563