Treningsadresse:

Bislett Stadion, Inngang A

Bislettgata 3, 0170 OSLO

GPS posisjon +59° 55' 29.60", +10° 43' 55.44" - ev Google Map

Post og fakturaadresse:

Oslo Taekwondo Klubb, Ålesundgata 1B, 0470 OSLO

Påmelding til trening:

Medlemsdatabase Spond Club: Innmelding her!

Spond: https://group.spond.com/TFYUQ

Facebook:

Sted på Facebook - Oslo Taekwondo Klubb

Sted på Instagram - Oslo Taekwondo Klubb

Lukket brukergruppe - Oslo Taekwondo Klubb

Lukket foreldregruppe - Berg Skole - Oslo Taekwondo Klubb

E-post, konto nr, organisasjonsnr

E-post   kontakt(a)oslotaekwondo.com

Bankontonr  9235 17 44563

VIPPS nr: 82967

Organisasjonsnr  NO 983 888 895

Styret i Oslo Taekwondo Klubb, valgt 18. mars 2024

    Hovedinstruktør Jessica Stenholm  (fast medlem, uten stemmerett i styret)   

    Leder Stig Ove Ness

    Nestleder Gitte Østhus

    Medlem Ole Christian Nilssen

    Medlem Truc Anh Nauyen Phan

    Medlem Maria Erenskjold

    Varamedlem Marie Torbjørnsen Huse

    Varamedlem Jens Christian Gjesti

Kontrollutvlag i Oslo Taekwondo Klubb, valgt 18. mars 2024

    Leder Astrid Hjort Nygard

    Medlem Thien Xuan Nugyen

    Medlem Sissel Gram Mikus

    Varamedlem Synnøve Birkeland

Valgkomite i Oslo Taekwondo Klubb, valgt 18. mars 2024

    Leder Mikkel Kjønstad Dreyer

    Medlem Jørgen Røkke Bender

    Medlem Agata Konstanty

    Varamedlem Anders Galgerud

Kontaktpersoner Oslo Taekwondo Klubb:

Hovedinstruktør Jessica Stenholm, mobil 908 28 998, e-post jessica(a)oslotaekwondo.com

Leder Stig Ove Ness, mobil 952 10 937, e-post stigove(a)oslotaekwondo.com

Kontaktpersone for politiatester iht NIF's krav i Oslo Taekwondo Klubb:

Styremedlem Maria Erenskjold, mobil 94 15 09 28, e-post erenskjold.tkd(a)gmail.com

Kontaktperson for barneidrett:

Nestleder Gitte Østhus, e-post gitteoe(a)wemail.no

Rent idrettslag - Antidoping Norge:

Styremedlem Ole Christian Nilssen, mobil 922 87 045, e-post ole.christian.nilsen(a)gmail.com

Ren Utøver - link til web-kurs for utøvere