Treningstider

  

Politiattest:

  

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Kontaktperson i klubben er leder Stig Ove Ness, mobil 952 10 937, e-post stigove(a)oslotaekwondo.com

Politiet utsteder attest til alle over 15 år.

Alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming.

Trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen.

Norges idrettsforbund anbefaler idrettslag til å hente inn ny politiattest minst hvert tredje år, eller i forbindelse hvor treneren får en ny rolle i idrettslaget.

Søknadsprosedyre
Den som plikter å fremlegge en politiattest til idrettslaget, skal selv sende søknaden til politiet.  Dette kan gjøres elektronisk eller per alminnelig post. Før vedkommende kan søke om en politiattest må han/hun få en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for en politiattest. Dette skjemaet, som kan lastes ned nedenfor, skal vedlegges søknaden.

Lenke til skjema om bekreftelse fra idrettslaget:

OTK politiattest.pdf

Husk å skanne inn skjema etter at det er signert da det skal legges ved søknaden.

Lenke til levering av søknad elektronisk:

https://attest.politi.no/

Eksempel på innlevering av søknad: