Taekwondos Historie

Taekwondo er en gammel koreansk selvforsvarsform. De tidligste kjente spor av taekwondo er ca 2000 år gamle veggmalerier.  Navnet Tae-kwon-do betyr fot-hånd-kunst. Det forteller at det dreier seg om en våpenløs selvforsvarskunst som benytter spesielle fot- og håndteknikker for å uskadeliggjøre motstandere. Taekwondo skiller seg fra for eksempel karate ved at det legges mer vekt på fotteknikker i form av høye spark og hopp.

Fra 1950-tallet har taekwondo utviklet seg som idrett. I dag utøves taekwondo verden over både som kampsport og som klassisk selvforsvarskunst. Det første verdensmesterskapet ble arrangert i Seoul i 1973. Taekwondo har hatt en enorm spredning og vekst over hele verden de siste 30 årene og sporten er etablert i de fleste land i verden. Etter å ha vært demonstrasjonsgren i OL 1988 og 1992 ble taekwondo (kamp) fast OL-gren fra 2000.

I Norge er taekwondo organisert gjennom Norges Kampsportforbund. Idretten kom til landet på 1970 tallet og det har vært arrangert NM siden 1986. Det konkurreres nasjonalt og internasjonalt (NM, EM og VM) både i kamp og i mønster.

Opprinnelse
Den koreanske kampkunsten utviklet seg i perioden da de 3 kongedømmene Silla, Koguryo og Baekje eksisterte. Silla dynastiet (57 f.Kr. - 935 e.Kr) var utsatt for konstante angrep fra sine større naboer, Baekje fra vest og Koguryo fra nord. Det var derfor svært avgjørende for Silla å bygge opp en sterk militær styrke med sterke ledere for å bevare sin uavhengighet og frihet. Silladynastiet klarte å stå i mot sine større motstandere og besto i nesten 1000 år.

Silla-Hwarangene var en elitegruppe av unge gutter som ble dannet på 500 tallet e.Kr., og som utførte religiøse ritualer, trente kampkunst og annen idrett og forsvarte landet. Hwarangene dannet den harde kjerne i forsvaret av Silla både på grunn av deres fysiske ferdigheter og forsvarsteknikker og på grunn av deres høye moral og sterke personlighet. Krigerne ble svært berømte for sitt mot, og nøt stor respekt også blant sine motstandere. Kampkunsten besto vesentlig av høye spark og fotteknikker. En grunn til dette er trolig landskapets kuperte topografi som favoriserte de høye sparkene. En annen forklaring er at mange av disse krigerne var fotsoldater og hopp-teknikker ble brukt mot ryttere.

Buddhismen preget Hwarangene som dyrket eleganse og fysisk skjønnhet og trodde på rettferdighet og naturlig balanse. Taekwondo ble også utøvet og utviklet i de buddhistiske templene.

 

Orientalsk filosofi

 Image

Den blå og røde sirkelen i det koreanske flagget er symbolet på yin og yang. Yin og yang er teorien om universets evige dualisme, dvs balansen mellom motsetninger. Eksempler på dette er varmt og kaldt, dag og natt, kvinne og mann, god og ond, og så videre. Disse motsetningene kan bare eksistere sammen og balansen mellom disse er det som gir tilværelsen mening.

Hwarangenes æreskodeks:
1. Lojalitet til konge
2. Lydighet til foreldre
3. Tillit blant venner
4. Aldri trekke seg tilbake i kamp
5. Drepe rettferdig

På 900-tallet ble Silla-dynastiet oppløst og Koryo-dynastiet (935 - 1392) ble etablert. Utviklingen av taekwondo fortsatte under dette dynastiet. Kongen arrangerte årlige turneringer i taekwondo som var åpen for alle soldater og vinnerne ble høyt premiert. Utøverne måtte beherske ulike stillinger, hånd- og fotteknikker, samt fallteknikk, rullinger og hoppteknikk. 3 av vinnerne i disse turneringene ble i etterkant viktige generaler i Koryodynastiet, noe som understreker betydningen taekwondo hadde.

Utviklingen av kampkunsten fortsatte under Yi-dynastiet (1392 - 1920), men ble etter hvert utdatert som kampform etter som moderne våpen ble utviklet. Etter en lengre periode med fred, utviklet det seg også antimilitære holdninger, som medførte at avdelingene som trente kampkunst ble oppløst. Taekwondo kunsten ble imidlertid bevart og trent som selvforsvar blant vanlige folk og i buddhistiske templer.

I 1909 ble Korea okkupert av Japanerne og all form for trening av kampkunst ble forbudt, men overlevde ved at det ble trent i hemmelighet. Etter at Korea ble frigjort fra Japan i 1945 blomstret interessen for å trene tradisjonell kampkunst opp og taekwondo er i dag en folkesport.

Moderne Taekwondo
Den 11. april 1955 tok den koreanske regjering initiativet til et møte mellom lederne for de største skolene innen kampkunst, historikere og andre ledende personer for å samle koreansk kampkunst under ett navn. Navnet Taekwondo ble da bestemt og forklart slik:
Tae = fot, sparke, knuse med foten
Kwon = hånd, slag knuse med hånden
Do = kunst, metode, vei

I 1959 ble Korean Taekwondo Association (KTA) stiftet med støtte fra den sør- koreanske regjering, og i de følgende år ble all koreansk kampkunst tvunget inn under dets ledelse.

Det finnes i dag flere verdensomspennende taekwondoorganisasjoner. Den største av disse er WTF med som organiserer omlag 75 % av verdens utøvere.

 


I 1966 ble International Taekwondo Federation (ITF) stiftet. I 1972 flyttet lTF hovedkontoret fra Sør-Korea til Canada. http://www.itf-taekwondo.com
I 1973 ble World Taekwondo Federation (WTF) stiftet med hovedsete i Kukkiwon, som ligger i Seoul, Sør-Korea. http://www.wtf.org
I 1990 ble Global Taekwondo Federation (GTF) stiftet. http://www.gtftaekwondo.com