Joomla 3.2 Template by Custom Varsity Jackets

Hvem er vi?

Oslo Taekwondo Klubb ble stiftet 15. Juli 1975. Vi har flyttet litt på oss underveis, men trener nå i flotte lokaler på Bislett Stadion. Vi er en jevn fordeling av jenter og gutter i alle aldre, og treningene er inndelt i egne partier for barn, ungdom og voksne.

Klubben er åpen for alle, og treningen kan lett tilpasses etter egne ønsker og forutsetninger. Mye av treningen går med til oppvarming og tøyning for å oppnå større fleksibilitet, styrke og utholdenhet. Treningen er delt inn i ulike hovekategorier; Grunnteknikk, Kamp, Mønster og Selvforsvar, og vi har som regel en av disse som hovedtema på hver trening.

I tillegg arrangerer vi temakvelder hvor eksterne aktører invites for å holde foredrag og/eller treninger.

Sommerfest på Nakholmen

Publisert fredag 29. mai 2009

Sommerfest på Nakholmen - søndag 28. juni

Søndag 28. juni blir det sommerfest på Nakholmen, hos Arne E Corneliussen.

Oslo Fergene går fra Vippetangen 5 over hver time. Vippetangen ligger ytterst bortenfor Akershus kaia ved siden av Fiskehallen. Vi tar sikte på å ta fergen til Nakholmen som går kl 16:05. Arne møter oss på Nakholmen kl 16:25, og viser vei til hytta.

Planlagt retur er kl 20:25 med siste ferige, som er på Vippetangen kl 20:45. Ev 25 over hver time for de som ønsker å dra før.

Det er mulig å ta buss nr 60 til Vippetangen. Den går blant annet fra Oslo S, Grønland og Tøyen.

Klubben stiller med grillmat og litt drikke til de som ønsker å være med, uforpliktende påmelding gjøres til Arne -  arne.corneliussen(a)online.no ev mobil 90 80 33 04, slik at vi har en hvis oversikt over hvor mange som kommer.

Ta ellers med drikke, godt ev egen grillmat hvis det er noe spesielt du ønsker.

Vi har forøvrig bedt om godt vær for dagen :-)

Viktige datoer i mai/juni

Publisert onsdag 13. mai 2009

Viktige datoer i mai og juni

Følgende datoer er heligdager/røde i mai/juni og treningen utgår derfor disse dagene:

Torsdag 21. mai - Kristihimmelfart
Mandag 1. juni - 2. pinsedag


Onsdag 3. juni blir det felles trening for 10. - 8. cup, 4. -1. cup og dan fra kl 18:00 til 19:30

Onsdag 3.juni kl 20:00 blir det så instruktørmøte for alle sortbelter. E. Ødegaard Spiseri % Drikkeri, Theresesgate 20. Oppmøte meldes Stig Ove, da det må bestilles bord min 2 dager før møte.

 

Dato for gradering er satt til:

Tirsdag 16. juni for 7. - 5.cup
Onsdag 17. juni for 10. - 8 og 4. - 2. cup
Pris for gradering er som vanlig kr 100,- under 16 år og 150,- over 15 år. Betales på graderingen!
De som skal opp til gradering må ha fått godkjenning av sin sortbelteinstruktør på partiet.
Oppmøte til gradering er kl 17:30, graderingen starter ca kl 18:00
 

Dan gradering er satt til torsdag 18. juni kl 19:30. Graderingen er kun åpen for sortbelter.

 

Sommertrening vil bli i Frognerparken på onsdager fra uke 26, oppmøte på parkeringsplassen ved Frognerbadet kl 18:00. Det vil bli utpekt en ansvarlig for hver trening. Trening/løping i vanlig ordinært treningstøy (ikke dobok). Sommertreningen utgår dersom det regner mye !!

Mer informasjon om sommertrening og ev andre arrangementer vil komme her på web-siden !

Siste nytt Bislett Stadion

Publisert lørdag 09. mai 2009

Siste nytt - Bislett Stadion

Siste nytt når det gjelder utbygging av Bislett Stadion er at klubbstyret har fått en e-post fra Idrettsetaten i Oslo Kommune.

Idrettsetater opplyser her om at de nå er i ferd med å finne en løsning på en del juridiske forhold som må avklares før en eventuell utbyggning kan finne sted, dette gjelder både mot NCC som totalentrepenør for selve stadion, men også i forholt til å anskaffe en konsulent til arbeidet.

Videre har idrettsetaten også fått tiltakspakkemidler for å fullføre klimatiseringen av innendørs løpebane, noe som gjør at prosjektetene med kampsportområde og løpebane nå bør løes sammen i et felles prosjekt. Noe som vil fullføre arbeidet som gjenstår ved Bislett Stadion.

Styre i klubben avventer nå innkalling til oppstartsmøte med Idrettsetaten og Bislett Aliansen angående opprettelse av et prosjektteam for ferdigstillelsen av Bislett Stadion, med kampsporthall og løpebane.

 

 

 

Protokoll årsmøte 2009

Publisert tirsdag 21. april 2009

Protokoll fra årsmøte 15. april 2009

Godkjent protokoll fra årsmøte 15. april 2009 finner du HER

Valgt styre:


Leder                  Stig Ove Ness
Nestleder            Harald Nyberg
Medlem              Cassandra Pham, Johan Øverbye og Tone Andersen
Varamedlem       Anders Galgerud og Synne Runningen Eikrem

Valgt revisorer

Tom Øverland og Jens Christian Gjesti

Valgkomite:

Arne Elias Corneliussen, Erling Svarberg Mytting og Linn Annet Meyer-Myklestad

 

Årsmøte 2009

Publisert tirsdag 17. mars 2009

Årsmøte 2009 - Oslo Taekwondo Klubb

 

Sted     Oslo Taekwondo Klubb, KG, Homansbakken 2, 0352 Oslo

Dato     Onsdag 15. april 2009

Tid       20:00 – 21:00

 

Saker:

 Ved leder:

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Valg av ordstyrer og referent

Velge 2 – to – representanter til å underskrive protokollen

Ved ordstyrer:

Behandle årsmelding for 2008

Behandle regnskap av 2008 (økonomisk oversikt pr år)

Vedta budsjett for 2009

·      Kontingent – Ingen endring

Endring av klubbens vedtekter, iht krav fra NIF

Innkommende forslag

Valg av styre                                       

·      leder

·      nestleder

·      3 medlemmer

·      2 varamedlemmer

Valg av 2 revisorer

Valg av representanter til forbundsting, kretsting m.m

Valg av 3 valgkomitemedlemmer

Info saker

 Ved leder

Avslutning

 

Andre forslag til saker må meldes styre innen 31. mars 2009

 

Se forøvrig eget skriv fra OIK av 30. januar 2008 om endring i NIF’s lover angående kjønnsfordeling ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg og hvem som har stemmerett, valgbarhet, tale- og forslagrett

kontakt@oslotaekwondo.com  /  Org.nr: 983 888 895  /  Kontonr: 9235.17.44563